Skip to main content

Algemene (deelname)voorwaarden voor de Visit Sweden wedstrijd

Algemene (deelname)voorwaarden voor de Visit Sweden wedstrijd 

 1. Algemeen
 2. De Visit Sweden wedstrijd (de "Wedstrijd") wordt georganiseerd door het Zweedse bedrijf V.S. Visit Sweden, met nr.: 556500-7621, en adres Box 3030, 103 61 Stockholm, Zweden ("Visit Sweden") in samenwerking met Destination Lofsdalen AB, Turistrådet Västsverige / West Sweden Tourist Board, locatie Småland en Västmanland Turism ("de Partners").
 3. De details en gegevens van de Wedstrijd zijn te vinden onder http://visitsweden.nl/win-reis-zweden  (de "Wedstrijdgegevens").
 4. Door deel te nemen aan de Wedstrijd verklaart de deelnemer dat deze algemene (deelname)voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn gelezen, en dat er akkoord wordt gegaan met de inhoud en strekking van de Algemene Voorwaarden, en dat daarnaast door deelname ook de Wedstrijdgegevens worden geaccepteerd.
 5. Deelnemers
 6. De Wedstrijd staat uitsluitend open voor volwassenen (meerderjarigen), die inwoners zijn van Nederland. De Wedstrijd staat niet open voor werknemers, inclusief gezinsleden van werknemers, van Visit Sweden, de Partners, en/of hun groepsmaatschappijen.
 7. Deelname
 8. Deelname aan de Wedstrijd vindt plaats door het invullen en insturen van het wedstrijdformulier en deelnameformulier van de Wedstrijd (de "Deelname"), zoals beschreven in de Wedstrijdgegevens. Slechts één Deelname per persoon en e-mailadres is toegestaan.
 9. Inzendingen worden geaccepteerd en meegenomen tot het tijdstip dat is vermeld in de Wedstrijdgegevens. Inzendingen na dit tijdstip worden niet in behandeling genomen.
 10. Privacy van de deelnemers
 11. Voor meer details over de verwerking van persoonsgegevens van deelnemers van de Wedstrijd door Visit Sweden, wordt verwezen naar de Privacy Policy van Visit Sweden.
 12. Toewijzing van de Winnaar en (het uitreiken van de) Prijs
 13. Op basis van de Deelname en de selectiecriteria zoals beschreven in de Wedstrijdgegevens, zal de jury een winnaar (de "Winnaar") van de Wedstrijd uitkiezen.
 14. De Winnaar ontvangt de prijs zoals uiteengezet in de Wedstrijdgegevens (de "Prijs"). De Prijs is afhankelijk van beschikbaarheid, die volledig en uitsluitend naar goeddunken van Visit Sweden wordt beoordeeld, en is exclusief hoogseizoen, tenzij expliciet anders staat vermeld in de Wedstrijdgegevens.
 15. De Prijs is niet inwisselbaar, niet overdraagbaar en daarom ook niet inwisselbaar voor geld en/of andere (vergelijkbare) prijzen.
 16. De Winnaar zal bekend worden gemaakt via http://visitsweden.nl/win-reis-zweden en per e-mail door Visit Sweden op de hoogte worden gebracht. Indien de Winnaar niet binnen 28 dagen op dit e-mailbericht reageert, zal de Prijs van de Winnaar vervallen zonder enig recht op compensatie en heeft Visit Sweden het recht om een andere winnaar te kiezen.
 17. Visit Sweden behoudt zich het recht voor om de Prijs te vervangen door een andere prijs met een vergelijkbare waarde in het geval dat de oorspronkelijk aangeboden Prijs -  om welke reden dan ook - niet beschikbaar is.
 18. De Prijs moet voor de datum zoals vermeld in de Wedstrijdgegevens zijn geboekt, anders vervalt de Prijs van de Winnaar zonder enig recht op compensatie (in welke zin dan ook) en heeft Visit Sweden het recht om een andere Winnaar te kiezen.
 19. Visit Sweden mag informatie over en foto's van de Winnaar op de sociale media-accounts van Visit Sweden plaatsen, eventueel in combinatie met andere informatie over de Wedstrijd en de Prijs.
 20. Diversen
 21. Visit Sweden zal deelname aan de Wedstrijd niet compenseren. Visit Sweden zal deelnemers aan de Wedstrijd ook niet compenseren voor enige teleurstelling en/of verlies verband houdende met de Wedstrijd.
 22. De Winnaar is verantwoordelijk voor het betalen van eventuele bedragen, belastingen (bijv. (kansspel)belasting) en andere kosten in verband met de Prijs en zal Visit Sweden vrijwaren voor dergelijke honoraria, belastingen en kosten die aan Visit Sweden in rekening kunnen worden gebracht.
 23. De Winnaar moet ervoor zorgen dat hij/zij de nodige maatregelen heeft genomen om van de Prijs te kunnen genieten. De Winnaar moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat hij/zij de vereiste reisdocumentatie kan overleggen, zoals een geldig paspoort, visum en/of inentingsbewijs, en Visit Sweden is niet verantwoordelijk voor een eventueel gebrek aan voorbereiding van de Winnaar in dit opzicht, en zal dit ook niet compenseren.
 24. De Winnaar is verantwoordelijk voor het afsluiten van een deugdelijke reisverzekering en/of andere goede verzekeringsdekking om van de Prijs te kunnen genieten, en Visit Sweden is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten die voortvloeien uit het feit dat de Winnaar geen dekking heeft verband houdende met de Prijs.
 25. Visit Sweden is niet verantwoordelijk voor enig letsel en/of schade aan de computer of andere hardware of software van de Winnaar of enige andere persoon verband houdende met - of voortvloeiend uit deelname aan of het downloaden van enig materiaal in verband met de Wedstrijd.
 26. Visit Sweden behoudt zich het recht voor om de Wedstrijd op elk moment, tijdelijk of volledig, te wijzigen en/of stop te zetten, met of zonder voorafgaande kennisgeving.
 27. Visit Sweden is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van zijn verplichtingen, indien de niet-nakoming wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht en/of toerekenbaarheid van Visit Sweden liggen. Dergelijke gebeurtenissen omvatten, maar zijn niet beperkt tot weersomstandigheden, stakingen, arbeidsconflict, oorlog, vijandelijkheden, politieke onrust, rellen, burgerlijke onrust, onvermijdelijke ongevallen, pandemieën, een op handen zijnde wetgeving, en/of andere omstandigheden die neerkomen op overmacht.
 28. De Wedstrijd en deze Algemene Voorwaarden samen met de Wedstrijdgegevens worden beheerst door Zweeds recht. Geschillen, onenigheden en/of claims zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank gevestigd in Stockholm, tenzij dwingendrechtelijke consumentenwetgeving en/of marketingwetgeving anders bepaalt.