Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring

Deze website wordt beheerd door Visit Sweden. We willen dat zoveel mogelijk mensen deze website kunnen gebruiken, en dit document beschrijft hoe visitsweden.com voldoet aan de toegankelijkheidsregels, bekende toegankelijkheidsproblemen en hoe je problemen kunt melden zodat we deze kunnen oplossen.

Hoe toegankelijk is visitsweden.com?

We zijn ons ervan bewust dat sommige delen van deze website niet volledig toegankelijk zijn. Zie het gedeelte over niet-conforme inhoud hieronder voor meer informatie.

Over de toegankelijkheid van deze website

Deze website voldoet aan de Zweedse toegankelijkheidsregels en Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 niveau AA. Niet-conforme inhoud wordt hieronder vermeld.

Niet-conforme inhoud

  1. Film en bewegend materiaal missen alternatieven om de inhoud van de film te kunnen assimileren, aangezien ze wellicht geen ondertitels, transcriptie en / of visuele interpretatie hebben. WCAG 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 (A) WCAG 1.2.4, 1.2.5 (AA)
  2. Sommige documenten zijn niet correct gelabeld (getagd) om met leeshulpmiddelen te werken. Er kunnen ook artikelen online staan waarin de leesvolgorde en tabvolgorde onjuist zijn. WCAG 2.0 (A / AA)

Onze ambitie is om deze problemen op te lossen in aankomende releases op de website.

Films en bewegend materiaal die na 23 september 2020 worden gepubliceerd, zijn in overeenstemming met de Zweedse toegankelijkheidsregels.

Hoe we deze website hebben getest

We voeren doorlopende tests uit op visitsweden.com.

De laatste beoordeling vond intern plaats bij Visit Sweden op 20 juni 2023.

Wat te doen als je geen toegang hebt tot delen van deze website?

Als je bepaalde inhoud van deze website nodig hebt die niet voor je toegankelijk is, en die niet binnen de reikwijdte valt van de toegankelijkheidsregels zoals hierboven beschreven, neem dan contact met ons op en laat ons het volgende weten:

  • het webadres (URL) van de inhoud
  • naam en e-mailadres
  • het formaat dat je nodig hebt

Hoe je toegankelijkheidsproblemen met deze website kunt melden

We zijn altijd op zoek om de toegankelijkheid van deze website te verbeteren. Als je problemen tegenkomt die niet op deze pagina staan ​​of als we niet voldoen aan de eisen van de toegankelijkheidsregels, neem dan contact met ons op en laat het ons weten.

Handhavingsprocedure

De Agency for Digital Government is verantwoordelijk voor de handhaving van de toegankelijkheidsregels. Als je het niet eens bent met de manier waarop we op je klacht reageren, neem dan contact op met de Agency for Digital Government om een ​​klacht in te dienen.